Algemene voorwaarden Feest! 2023:

Print uw ticket(s) af en wissel deze in aan de ingang voor toegang tot het evenement.

Bezoekers gaan met het kopen van een toegangsticket tot Feest! 2023 automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Organisator. Indien je niet akkoord gaat, kan je geen ticket bestellen.

De minimumleeftijd om toegang te verkrijgen tot het evenement is 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar dan zal je geen toegang krijgen tot het evenement, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd, volwassene of andere meerderjarige.

Gekochte tickets worden niet omgeruild of terugbetaald, ook niet in geval van annulering van het event wegens overmacht. Ook in geval van verlies of diefstal van uw ticket zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden.

Aangekochte drankbonnen worden niet terugbetaald!

Uw ticket is enkel geldig op oudejaarsavond 2021 (31/12/2022) en geldt slechts voor één toegang tot het evenement.

Roken is verboden tijdens het event.

Feest! 2023 hanteert zerotolerantie tegenover het bezit, gebruik en verkopen van drugs.

Bij het binnenkomen van Feest! 2023 kan je gefouilleerd worden, wanneer u dit niet toelaat wordt u de toegang geweigerd.

De organisator en/of de officiële ticketverlener behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Feest! bezoeker te verifiëren bij het betreden van Feest! 2023. Indien een bezoeker niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs zal toegang tot het Feest! 2023 worden ontzegd, zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. De naam op het legitimatiebewijs van de bezoeker dient overeen te stemmen met de geregistreerde naam van het ticket. Kopieën van legitimatiebewijzen zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet is hier uitdrukkelijk van toepassing.

Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement gefilmd/gefotografeerd kan worden. Deze foto’s of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promo te voeren voor het evenement.

De artiesten en de organisatoren van Feest! 2023, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. De bezoeker neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De bezoeker verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator en het veiligheidspersoneel in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele verloren voorwerpen. Ook niet voor voorwerpen die worden achtergelaten in een locker. Bij verlies van de toegangssleutel tot deze locker kan men bij de organisatie de contactgegevens van de verhuurfirma bekomen om verder af te spreken.

Het bewijs van toegang (armband / stempel) mag niet doorgegeven of nagemaakt worden. Wie betrapt wordt zal gerechtelijk vervolgd worden. Het namaken van een toegangsticket zal juridisch vervolgd worden.

Indien de organisator de locatie, het programma of de uurregeling van het evenement uit noodzaak moet wijzigen blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

Annulatie van een of meerdere dj’s/optredens buiten de wil van de organisator zal geen aanleiding geven tot terugbetaling ticket.

Toegang tot Feest! 2023 is verboden of kan u geweigerd worden dan wel ontzegd worden (zonder dat er recht is op restitutie van het aankoopbedrag) indien u (onderstaande opsomming is niet limitatief):

 • Onder invloed van drank en/of drugs bent.
 • In het bezit is van drugs of handelt in drugs.
 • De toegang op andere evenementen/bijeenkomsten reeds eerder geweigerd werd door de organisatie of andere autoriteiten.
 • Manifest gedrag vertoont met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door het aanzetten tot geweld, haat, woede, xenofobie, rassenhaat, e.d..
 • Andere bezoekers in gevaar brengt.
 • Verboden voorwerpen bij zich draagt.
 • De mogelijke aftasting (fouillering) door security weigert.
 • Niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Weigert, dan wel nalaat, de algemene voorwaarden na te leven.

De volgende voorwerpen zijn verboden op Feest! 2023:

 • Eigen eten en drinken, flessen, glas, blikjes, drugs of andere stimulerende middelen zijn verboden.
 • Grote rugzakken. Handtassen enz. zullen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van eigen consumpties en verboden voorwerpen.
 • Elk ander apparaat (paraplu, zonnescherm, statief voor camera (film), laserpennen, …) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk of ongepast beschouwd kan worden voor andere bezoekers.
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm.
 • Ontvlambare producten of materialen en spuitbussen.
 • Pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, … e.d..
 • Elk wapen of gevaarlijk, scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …).
 • Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden)
 • Drones
 • Flyers, stickers en ander promotiemateriaal
 • Daarnaast is het verboden om teksten, symbolen, voorwerpen, kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken te dragen die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering vertegenwoordigen. Alles wat wijst op vorm van discriminatie, uitlokking of racisme is ten strengste verboden.

Voor veiligheidsredenen, behoudt de organisator het recht om:

 • Het feest te stoppen of te onderbreken;
 • Bezoekers toegang tot de feestlocatie te weigeren, zelfs wanneer men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.
 • De bezoekers voorlopig op de feestlocatie te houden tot nader order.
 • Geheel of gedeeltelijk bezoekers toegang tot het evenement te ontnemen.